csu

Da bi se neki projekat izrade programa uspešno priveo kraju, neophodno je da postoji jako dobra saradnja između naručioca i izvođača. U ovom slučaju imali smo baš takvu saradnju i projekat je završen uspešno. Program je napravnjen kao Java web aplikacija kojoj se može pristupiti vrlo jednostavno preko bilo kog web pretraživača.

Categories: Blog