csu_izvestaji

Prema zahtevima koje smo dobili od CSU-Šabac, prihvatili smo da izradimo program kojim bi se njima omogućilo pravovremeno evidentiranje i izveštavanje o svim održanim seminarima, aktivnostima i događajima u okviru samog centra sa naglaskom da izveštavanje po svim bitnim činiocima – seminarima, aktivnostima, školama, učesnicima. Alati koje ćemo koristiti su Java, MySQL, ZK, Eclipse, Hibernate…

Categories: Blog