eclipse

Posle više od godinu dana rada na izmenama postojećeg programa postalo je očigledno da se mora raditi novi sistem jer stari nije ni izbliza projektovan da zadovolji sve njihove potrebe. Posle nekoliko meseci razmatranja i ispitivanja mogućih alata odlučili smo se za dobitnu kombinaciju, onu koju smo već počeli da primenjujemo: Java kao osnovni jezik, MySQL kao bazu podataka, ZK biblioteku kao alat za korisnički interfejs. Takođe smo potrošili i više od dva meseca definišući osnovne postavke projekta za izradu softvera za pracenje vozila.