У складу са сталним унапређењем свог пословања компанија I-Cargi INC из Сремске Митровице указала нам је поверењу поводом постављања система рачунарске мреже са сервером као подлогом за увођење MS NAV информационог система. Захтев је подразумевао да им се постави сервер са потребном опремом и одговарајућом рачунарском мрежом по систему кључ у руке што је урађено јако брзо на обострано задовољство тако да је рачунарска мрежа за њихове потребе комплетирана.

[cml_media_alt id='659']icargo_kamioni[/cml_media_alt]