У складу да вођењем добре пословне политике и праћење рада комерцијалиста на терену, предузеће Југохулахоп се определило за увођење система за праћење возила и услугу праћења возила које смо им понудили заједно са нашим уређајем Неон 13. Већ у старту се показала оправданост овог минималног улагања као и значај добијања правовремених информација.

jugohulahop