У склопу унапређења пословања, после успешно завршене комплетне мреже са све сервером и осталим уређајима за I-Cargo, наставили смо рад на сређивању ИТ инфраструктуре и у овом предузећу. Овим је обезбеђено спајање и комуникација две удаљене локације, лиценцирање и обнављање радних станица – такође са успехом. Тако је комплетирана рачунарска мрежа за потребе овог предузећа.

[cml_media_alt id='792']racunarska mreza donerra doo[/cml_media_alt]