Поред веома добро познате делатности курирске службе, АКС Експрес курир располаже и магацином који изнајмљује трећим лицима тако да им омогућава обједињену услугу која укључује и превоз и складиштење робе. За управљање радом у магацину АКС се одлучио за myWMS варијанту програма за управљање магацином коју смо ми имплементирали у њихов систем.

AKS-Express-Kurir

Categories: Blog